BVBA WIM DEKEYSER BVBA INTERNATIONAL TRACING & TECHNOLOGY
About UsServicesNewslettersStolen GoodsContactHomeAbout UsOur VisionOur ProductContact IT&TNewsletters previous  |  next

Statistieken Ladingdiefstallen op belgisch grondgebied 2004 – 2006

Het is ons een genoegen om u hierbij een rapport te bezorgen m.b.t. de statistieken bijgehouden door ons kantoor voor de periode 2004 – 2006.

Het is altijd interessant een fenomeen als de “ladingdiefstallen” te bekijken over een periode van b.v. 3 jaar om bepaalde evoluties te vatten.

Natuurlijk heeft onze studie niet de pretentie om volledig te zijn: zij is immers beperkt tot de feiten door ons behandeld.
Toch denken we dat ze een indicatie kan geven, die representatief is voor de situatie in ons land.

Ons voornaamste doel is om onze ervaring te delen met onze klanten en om er eventueel lessen uit te trekken naar de toekomst toe; o.a. op preventievlak.

Vanzelfsprekend blijven wij ter beschikking voor iedere verder toelichting.

Wim Dekeyser
01.02.2007
© Articles on this site remain our property; and may not be reproduced without our consent.


Download pdf: Aantal diefstallen per maand

Download pdf: Aantal diefstallen in 2004 per maand per modus operandi

Download pdf: Modus operandi

Download pdf: Plaats diefstallen

Download pdf: Aantal opgeloste diefstallen

Download pdf: Aard van de gestolen goederen

Download pdf: Vindplaats voertuigen

Download pdf: Vindplaats LadingCommentaar

Aan dit cijfermateriaal kunnen wij de volgende beschouwingen vastknopen:

Het aantal volledige diefstallen (voertuig + lading) lijkt globaal gezien te dalen:

2003 : 111
2004 : 80 (- 30 %)
2005 : 57 (-50% t.a.v. 2003)
2006 : 80 (-30% t.a.v. 2003)

Redenen:

• Verzekeraars zijn strenger in hun polisvoorwaarden: dus ongetwijfeld zijn een (groeiend) aantal diefstallen niet meer verzekerd (en worden ze ons ook niet meer gemeld).

• Er is een verschuiving van de totale diefstallen (volledig geladen voertuig) naar de belangrijke gedeeltelijke ladingdiefstallen (vnl op parkings). Daarom hebben we deze laatste nu ook in de statistieken opgenomen, zo de buit meer dan € 25.000 bedraagt.

Financiëel nadeel:

Het directe financiële nadeel ramen wij per jaar op minimum € 10 à 12.000.000 (voor diefstallen in België alleen).

Qua orde van grootte is dit vergelijkbaar met Nederland, waar studies1 (ondanks onvolledig cijfermateriaal) gewagen van een directe schade in Nederland van € 11.000.000 per jaar.

Een zelfde tendens zien we in grotere landen in Europa; waar enkel voor Frankrijk en UK betrouwbaar cijfermateriaal voorhanden is.

In Frankrijk zowel als UK schommelt het aantal diefstallen rond de 2000 feiten (!) per jaar (of 6 trucks per dag!).

Voor deze landen (waar ook Belgische vervoerders regelmatig met diefstallen worden geconfronteerd) schat men de schade per jaar op min € 100.000.000.

Dit gaat dan nog enkel over de directe impact (de waarde van de gestolen goederen); zonder al de bijkomende schade zoals commerciële schade, trafiek-en imagoverlies.

Deze cijfers illustreren de ernst van het probleem op Europees vlak; en zijn dan ook moeilijk te rijmen met de lage prioriteit die de overheid2 (in alle Europese landen trouwens) aan het fenomeen “ladingdiefstallen” geeft…

Opmerkingen:

• Een groot afzetgebeid voor de gestolen goederen blijft zich situeren in het Oosten van het land en de aangrenzende Provincies in Nederland (Belgisch- en Nederlands Limburg; streek rond Eindhoven).

Tot dezelfde conclusie komen ook Nederlandse onderzoekers (m.b.t. diefstallen in Nederland) nl. een groot afzetgebied situeert zich in dezelfde regio’s, nl. in het Zuid-Oosten van Nederland.

• Qua dadergroepen moet men een onderscheid maken tussen de volledige diefstallen die vnl. het werk zijn van autochtone Belgische en Nederlandse groeperingen; en de gedeeltelijke diefstallen op parkings langs de autowegen (in aantal en in omvang van de buit toenemend!); die vooral het werk zijn van rondtrekkende (Oost-Europese) bendes. De Federale Politie voert hier regelmatig controles en onderzoeken; en rolt ook met de regelmaat zo’n bendes op. Hun plaats wordt echter meestal snel opgevuld door nieuwkomers…

• Het oplossingspercentage (qua lading) schommelt rond de 20 % en is daarom volgens onze statistieken lichtjes dalend. (qua bedrijfsvoertuigen ligt dit op min. 70 %).

Als redenen zien wij :

- De “vakkennis” van de recidivisten.

- Weinig opgepakte criminelen krijgen zware straffen (meestal worden de misdrijven gekwalificeerd als eenvoudige diefstal zonder verzwarende omstandigheden). Onderzoek in Nederland wijst hetzelfde uit: slechts 5 % van de veroordeelde criminelen kreeg er > 2 jaar; slechts 3,8 % > 4 jaar…

Dit gecombineerd met de Wet op de vervroegde in vrijheidstelling en het feit dat korte gevangenisstraffen dikwijls niet worden uitgezeten, resulteert in een gevoel van quasi straffeloosheid… (wat overigens demotiverend is voor de onderzoekers).

Als we de statische cijfers doortrekken en analyseren; komt men slechts in 3 % (!) van de feiten tot een ernstige veroordeling (> 2 jaar)3

De boutade “misdaad loont” is dus helaas een te betreuren realiteit…

- Verstrengde wettelijke procedure inzake b.v. privacy van de burger; inzake bijzondere opsporingstechnieken e.d. spelen in het voordeel van de criminelen…

Sinds de werking met informanten aan strengere regels is onderworpen (wat in principe volkomen verdedigbaar is), stellen wij op het terrein vast dat de informatie garing daalt; wat ons inziens een directe reden is voor het dalen van het oplossingspercentage.

• Qua preventie blijven de statistieken (zoals de laatste 10 jaar) aangeven dat in bijna 50 % van de gevallen het nog steeds gaat om afgekoppelde trailers / containers; d.w.z. een volledig gebrek aan preventie … (en dat terwijl we toch het tijdperk van de GPS tracking zijn binnengetreden…)


1.Zie o.a. “Zware jongens op de weg”.
Een onderzoek naar georganiseerde diefstal in de wegtransportsector van de Advies- en Onderzoeksgroep Beke (juni 2006) i.o.v. het Ministerie van Economische zaken en Verkeer en Waterstaat.

2. Zie o.a. “De andere Rechtsorde”
Artikel van o.a. Marc Cools, Paul Ponsaers en Antoinette Verhage op pg. 127 “Het gevolg hiervan is dat de problemen die eigen zijn aan het bedrijfsleven zoals namaak, containerdiefstallen etc. erg laag op de prioriteitenlijst komen te staan”

3. Zie o.a. “Zware jongens op de weg”.
Een onderzoek naar georganiseerde diefstal in de wegtransportsector van de Advies- en Onderzoeksgroep Beke (juni 2006) i.o.v. het Ministerie van Economische zaken en Verkeer en Waterstaat.


(bericht d.d. 11/01/07)
© articles on this site remain our property; and may not be reproduced without our consent.BVBA WIM DEKEYSER / BVBA I.T.&T. - Kersenbomenlaan 1 - 3090 OVERIJSE - TEL:00.32.2.657.57.16 - FAX:00.32.2.657.29.57 - E-mail: dekeyser@wimdekeyser.be

Design: maaikelievens@hotmail.com