BVBA WIM DEKEYSER BVBA INTERNATIONAL TRACING & TECHNOLOGY
About UsServicesNewslettersStolen GoodsContactHomeAbout UsOur VisionOur ProductContact IT&TNewsletters previous  |  next

Rijtijdenwet flexibiliseren

In de Lloyd van 23.07.07 verscheen een artikel hierover dat we hierna in extenso weergeven.

Wat blijkbaar weinig gekend is - zeker ook in de sector zelf - is dat zo'n uitzondering nu al in de wetgeving is voorzien:

VERORDENING (EG) nr. 561/2006 van het Europese Parlement en Raad van 15/03/2006 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer, tot wijziging van verordeningen (EEG) nr. 3821/85 en (EG) nr. 2135/98 van de Raad en tot intrekking van verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad; in haar artikel 12.

"Mits de verkeersveiligheid niet in het gedrang komt en teneinde eengeschikte stopplaats te kunnen bereiken, mag de bestuurder afwijken van de artikelen 6 tot en met 9, voorzover zulks nodig is om de veiligheid van personen, van het voertuig of van zijn lading te waarborgen. De bestuurder moet uiterlijk bij aankomst op een geschikte stopplaats aard en reden van een dergelijke afwijking met de hand aantekenen op het registratieblad of op een afdruk van zijn controleapparaat of in het dienstrooster."

In hoeverre deze bepaling bekend is bij de Politiediensten te velde is een andere vraag...

(bericht d.d. 01/08/07)
BVBA WIM DEKEYSER / BVBA I.T.&T. - Kersenbomenlaan 1 - 3090 OVERIJSE - TEL:00.32.2.657.57.16 - FAX:00.32.2.657.29.57 - E-mail: dekeyser@wimdekeyser.be